3x3


-33% pavillion partyzelt 3x4m gartenzelt festzelt 60 led solar gazebo metall artlife pavillons

Exklusive Stahlzelt 3x3m

-33% 522.09 € 348 € Preis inkl. MwSt
 • Exklusive Stahl
 • Nutzungsintervall
 •  Stahlkonstruktion
 • zu 50 km/h
 • 1 < 4 mm
 • Stoff OXFORD mit PVC
 • Von Profis empfohlen
 • 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.5, 3x6 (m)
 • 28, 35, 37, 47, 58 (kg)
-34% Neu promotionzelt

Premium Stahlzelt 3x3m

-34% 569.70 € 377 € Preis inkl. MwSt
 • Premium Stahl
 • Nutzungsintervall
 • Stahlkonstruktion
 • zu 55 km/h
 • 1,1 < 5 mm
 • Stoff OXFORD mit PVC
 • Von Profis empfohlen
 • 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.5, 3x6 (m)
 • 30, 37, 38, 48, 61 (kg)
-32% Neu pick up zelt

Super Aluminiumzelt 3x3m

-32% 589.40 € 399 € Preis inkl. MwSt
 • Super Aluminium
 • Nutzungsintervall
 • ALU-Konstruktion
 • zu 50 km/h
 • 1 < 3 mm
 • Stoff OXFORD mit PVC
 • Professionelles Zelt
  +++
 • 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.5, 3x6 (m)
 • 22, 27, 27, 34, 48 (kg)
-33% 24mx rennzelt

Exklusive Aluminiumzelt 3x3m

-33% 669.85 € 448 € Preis inkl. MwSt
 • Exclusive Aluminium
 • Nutzungsintervall
 • ALU-Konstruktion
 • zu 55 km/h
 • 1,1 < 5 mm
 • Stoff OXFORD mit PVC
 • Von Profis empfohlen
 • 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.5, 3x6 (m)
 • 23, 28, 28, 36, 50 (kg)
-34% faltpavillon 3x3

Premium Aluminiumzelt 3x3m

-34% 1 067.16 € 699 € Preis inkl. MwSt
 • Premium Aluminium
 • Nutzungsintervall
 • ALU-Konstruktion
 • zu 70 km/h
 • 1,8 < 7 mm
 • Stoff OXFORD mit PVC
 • Von Profis empfohlen
 • 3x3, 3x4.5, 3x6, 4x4, 4x6, 4x8 (m)
 • 44, 55, 71, 56, 71, 92 (kg)